Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 7 (199) WRZESIEŃ 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]

 


  W numerze:
PAN JEZUS POLECA ŚW. FAUSTYNIE NAMALOWAĆ OBRAZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Żona, matka i wizjonerka
Pielgrzymka chóru im. Jana Pawła II do Matki Bożej Płaczącej w La Salette - sierpień 2013 rok
Magis
WYDARZENIA W PARAFII NSPJ
„Strych” w Świętej Lipce

Rodzinne rekolekcje w Szczawnicy

Dwie śmierci i dwa powstania z martwych
Mała Bethania
Wiara malutka
SEMINARIUM ODNOWY WIARY
Nowa parafia sądecka

Być sobą


Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Złoty jubileusz koronacji Matki Bożej Pocieszenia
Dom bez Matki jest pusty
Powtórka z koronacji „Pani Sądeckiej”
Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia
Uczczona po królewsku

 

strona główna