Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 2 (194) luty 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Oświadczenie, jakie Benedykt XVI złożył wobec Kolegium Kardynalskiego
O J C A P R O B O S Z C Z A S Ł Ó W P A R Ę . . .
Łaska Wielkiego Postu
Wiara smakowita czyli modlitwa gotowaniem
Magis
Wypłyń na głębię
Obieżyświat, który spotkał Boga

Bóg dotrzymuje słowa

Obóz zimowy w Starej Wsi Liturgicznej Służby Ołtarza
Ulica Jana Pawła II
Kto trwa w miłości, trwa w Bogu
POCZTÓWKA Z ZAMBII
Manresa
Zdumieni Bożą sprawiedliwością
Mala Bethania

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Karnawał, czyli staropolskie zapusty
„RUCHOME ŚWIĘTA” – DLACZEGO?
Matka Boża Bocheńska
To był piękny, sierpniowy dzień
Zimowe rekolekcje MAGIS-u

 

strona główna