Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 7 (189) wrzesień 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Najświętsza relikwia chrześcijaństwa
Dotyk, który uzdrawia
Ulica Grodzka
I Kongres Nowej Ewangelizacji
POCZTÓWKA Z ZAMBII .
Magis
Mała Bethania
Zwiedzamy Berlin

Chrześcijanin – prorokiem

XIII Jezuickie Dni Młodzieży
Ewangelia to dla mnie łaska – świadectwo nawrócenia
ZO. PROBOSZCZ WYJAŚNIA
Rekolekcje nad Bałtykiem

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Ksiądz Piotr Skarga – patriota, prorok i wizjoner
Zgromadzenie Sióstr św. Michała Archanioła (Michalitki)
Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia
Dom Sióstr Michalitek w Mochnaczce Niżnej

 

strona główna