Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 6 (188) czerwiec 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
SERCE ZA SERCE Festyn parafialny
Festyn parafialny
Bóg jedyną nadzieją człowieka zagubionego
Poznajmy naszego Biskupa Ordynariusza
Zróbcie Mu miejsce czyli najpracowitszy dzień w roku
Magis
Mała Bethania
Ku przestrodze – wojsko niszczycielskie
Ulica Grodzka
Rekolekcje w Łomnicy
ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE
Z o. Jackiem Prusakiem SI rozmawia Magda Śliwa
   

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Z Tyńca do Nowego Sącza
Udany jubileuszowy XV Festyn Rodzinny Parafii Ducha Świętego
ŻEŃSKIE INSTYTUTY ŻYCIA KONSEKROWANEGO Zgromadzenie Córek Miłości (Kanosjanki)
Dom Sióstr Kanosjanek w Gosławicach
– zapomniana wieś na Przetakówce
WITAJCIE DZIECIAKI!

 

strona główna