Tarnowski Dom Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur)

Kiedy wjeżdżamy do Tarnowa od strony Brzeska i Wojnicza, zaraz po przekroczeniu granicy miasta mijamy po lewej stronie duży gmach w otoczeniu parkowym. Jest to dom Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusa (Sacré Coeur). Zgromadzenie, którego głównym zadaniem było wychowanie dziewcząt, dotarło na ziemie polskie w 1843r., najpierw do Lwowa. Powstał tam dom Zgromadzenia połączony z zakładem wychowawczym. W 1901r. pierwsze siostry przybyły do Tarnowa zaproszone przez ówczesnego biskupa tarnowskiego Leona Wałęgę. Na ich klasztor i związaną z nim szkołę zakupiono teren położony w sąsiadującej z miastem wsi Zbylitowska Góra. Dziś ta część wsi jest częścią miasta Tarnowa. Zbudowano tam, prowadzony przez siostry, jeden z większych w Polsce zakładów wychowawczych składających się ze szkoły średniej dla dziewcząt połączonej z internatem. Szkoła ta do czasów II wojny światowej nosiła nazwę Zakładu Naukowo-Wychowawczego Najświętszego Serca Jezusa. Cały zespół klasztorno-wychowawczy został zbudowany w latach 1902-1910 według projektu inż. Janusza Rypuszyńskiego.

Składał się on z trzech połączonych ze sobą części: budynku frontowego w stylu modernistycznym, neoromańskiej kaplicy-oratorium oraz zachodniego skrzydła mieszkalnego. Całość otacza malowniczy park, który był miejscem rekreacji dla uczących się tam dziewcząt. W 1987r. park został uznany za pomnik przyrody wraz ze znajdującą się obok niego aleją jaworową. Okres międzywojenny to czas rozkwitu Zakładu Naukowego składającego się wtedy ze szkoły podstawowej, szkoły średniej i seminarium gospodarczego. Te doskonale wyposażone szkoły dawały nie tylko wiedzę, lecz przede wszystkim wszechstronne wychowanie religijne i obywatelskie. Okres okupacji przerwał tę działalność. Po wojnie, na krótko szkoły wznowiły działalność, lecz szybko zostały przez władze zlikwidowane. Siostrom pozostawiono część budynku, resztę zamieniając na Technikum Mechanizacji Rolnictwa, a później na Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych. Od 1963r. siostry rozpoczęły prowadzenie kursów kroju i szycia dla dziewcząt i kobiet dorosłych. W 1980r. otwarto przedszkole, początkowo nieoficjalnie, jako tzw. pomoc sąsiedzką. Siostry opiekowały się najpierw gromadką dzieci, która z czasem wzrastała. Stopniowo kolejne pomieszczenia dostosowywano do potrzeb przedszkola. Obecnie jest to wiele sal doskonale wyposażonych. W 1995r. przedszkole zostało wpisane w rejestr przedszkoli niepublicznych.

W tym czasie wprowadzono klasy zerowe. Dziś w przedszkolu jest 154 dzieci. Dzieci te podzielone są na 7 grup (dwie grupy 3-latków, dwie grupy 4-latków, 2 grupy 5-latków i grupa 6-latków). Przedszkole dysponuje doskonale wyposażonym placem zabaw. W przedszkolu pracują dwie siostry, jedna z nich jest dyrektorką, a także 13 świeckich nauczycielek oraz pozostały personel (10 osób). Kiedy w 1998r. powstała w Tarnowie Wyższa Szkoła Zawodowa, siostry podjęły się prowadzenia domu akademickiego dla studentek. Mimo niedogodności związanej z dużą odległością od centrum miasta, akademik cieszy się powodzeniem. Studentki znajdują tu spokój, piękne parkowe otoczenie, a dla chętnych formację duchową. Klasztor od dawna jest miejscem rekolekcji i dni skupienia dla młodzieży. Znajdują tu pomoc i opiekę również grupy oazowe. Tutaj też odbywają się co pewien czas prelekcje i spotkania mieszkańców Tarnowa z ludźmi zasłużonymi dla kultury i historii.

Edward Storch

powrót