WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ "Człowiek ma tyle z życia, ile innym może dać"

Dziękujemy naszym drogim Parafianom, że w okresie przedświątecznym potrafili się dzielić i dawać bezinteresownie na rzecz ludzi biednych. Dowodem tego są złożone w okresie Wielkiego Postu ofiary składane do skarbony w kościele, dary do koszy w sklepach i przy ołtarzu Matki Bożej oraz zakupione baranki i paschaliki, dzięki którym parafialny oddział Caritas mógł przygotować na święta 205 paczek żywnościowych dla najuboższych rodzin, osób chorych i samotnych naszej parafii. Wszystkim tym Parafianom składamy gorące podziękowania za ofiary płynące prosto z serca, nie obliczone na korzyści. Podziękowanie składamy również sponsorom i ofiarodawcom: Dyrekcji Banku Spółdzielczego z ul. Batorego, Zarządowi SGL "Carbon", panu Jerzemu Talarowi, Zarządowi "HUZAR", "PROSPONA" za miody i przetwory owocowe, Zarządowi "AGRO - HURT" za pomarańcze. Zarządowi Handlowo - Produkcyjnej Sp-ni Pracy Gorzków za reklamówki. Wdzięczni jesteśmy Dyrekcji Firmy Geronimo Martins "Biedronka", Zarządowi PSS "Społem", "ASORT" za umożliwienie wystawienia koszy na dary żywnościowe.

Dziękujemy Dyrekcji z Zespołu Szkół Nr 2 im. Sybiraków i Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 7 za wykonanie i rozniesienie chorym stroików świątecznych. Podziękowania składamy Dyrekcji z Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 8 za ofiarną młodzież, która dyżurowała przy koszach w sklepach. Podziękowania kierujemy do lektora Andrzeja Rumina, który zorganizował młodzież z "Magisu" do dyżurów w "Biedronce". Panu kościelnemu Marianowi składamy podziękowania za zwożenie produktów z koszy, była to ciężka i odpowiedzialna praca. Dziękujemy katechecie z Zespołu Szkół Elektryczno - Mechanicznych za rozwożenie paczek do rodzin. Bóg zapłać wszystkim ludziom o dobrym i wrażliwym sercu. Nasza praca charytatywna prowadzona w duchu bezinteresownej miłości i wdzięczności Bogu za to, że możemy służyć Mu w ubogich. Niech Zmartwychwstały Chrystus darzy Was wszelkimi łaskami na każdy dzień.

Szczęść Boże - CARITAS

Żywność z koszy wydawana jest w czwartki o godz. 16.00 - 17.00, przy ul. 1 Maja 3.

powrót