Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 4 (186) marzec 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


Chrystus zmartwychwstał Raduj się ziemio, opromieniona tak niezmiernym blaskiem. Radujcie się słudzy Boga. Raduj się Kościele święty, Matko nasza! Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo. (Exultet) Jezu Zmartwychwstały, co nad losem Twym Twoja matka i niewiasty w wielkim bólu wciąż płakały, utul serca widmem śmierci dziś strwożone, tchnij nadzieję w miłosierdzie Twoje nieskończone. Proboszcz parafii „kolejowej” wraz ze Współbraćmi Pełni wdzięczności zatrzymujemy się wobec tajemnic naszej wiary, wobec łaski Odkupienia, wobec zwycięstwa Miłości nad nienawiścią, Nadziei nad rozpaczą, Życia nad śmiercią. Z okazji tego Wielkiego Święta życzę Wam, Drodzy Przyjaciele, wiele radości na ustach i w sercu, stałej ufności i gorliwej miłości w kroczeniuza Tym, który przez swą śmierć i Zmartwychwstanie odkupił każdego z nas. Niech zatem Zmartwychwstały obdarzy Was potrzebnymi łaskami, a Jego błogosławieństwo niech towarzyszy Wam każdego dnia. Wielkanoc 2012
  W numerze:
ZWYCZAJE NADZWYCZAJNE
Zostań, Panie, z nami!
Idźcie, powiedzcie: „Ukrzyżowany powstał z martwych”
Miłosierdzie Boże na wieki wychwalać będę
Ulica Aleksandra Fredry
Magis
Odpoczynek nie jest nagrodą
Mała Bethania
Opieczętowani i wybieleni
Inna Polska Z Rafałem Sztejką SI rozmawia Agata Sekuła
Młodzi o rekolekcjach w parafii
„Strych” w Bukowinie Tatrzańskiej
   

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Święcone u Macieja Boryny
Najbardziej sądecki z tarnowskich hierarchów
Tarnowski dom Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej w naszej Parafii
Nadzwyczajni Szafarze
Dla dzieciaków

 

strona główna