Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 2 (184) luty 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

O miłości Boga i bliźniego na dzień Świętego Walentego

Dzień życia konsekrowanego u naszych sióstr
Chronią i uzdrawiają sakramentalia
W krzyżu zbawienie
By słowo Boże w nas owocowało
Lew, który jest Barankiem, otwiera Pisma
Magis
Ulica Ignacego Daszyńskiego
Mała Bethania
Filadelfia w Tarnowie i Łodzi
BRAMA I PIĘĆ KLUCZY
Magis Zone
POCZTÓWKA Z ZAMBII

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Peregrynacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia
Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
Ekumenizm – to znaczy tolerancja i miłość bliźniego
Dla dzieciaków

 

strona główna