Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 10 (192) grudzień 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Z ziemią śpiewają niebiosa
Co z tym końcem świata?
WSPÓLNE 20 LAT
Bożonarodzeniowa szopka
Anty-liturgia – parodia kultu
Magis
Głos wołająceg na pustyni
Ulica Grunwaldzka

JAK WIERZĘ?

Być może misje to twoja droga?
Wizyta duszpasterska w rodzinach, czyli kolęda
Mala Bethania

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Bożonarodzeniowa podróż
Sądecka kolęda
Matka Boża Tuchowska
BOŻE NARODZENIE DAWNIEJ U LACHÓW SĄDECKICH
Dla Dzieciaków

 

strona główna