Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 9 (191) listopad 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Niesmutne modlitwy za zmarlych
Sądecki epizod w drodze do niepodległości
Wiara na forum w Nowym Sączu
Pragnienie świętości
Po co parafia?
Magis
Ulica Artura Grottgera
Studenci po rekolekcjach

Kościół walczący i zwycięski

Cóż masz, czego byś nie otrzymał
W CO SIĘ BAWIĆ?

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Na początku był Sącz…
Misje Święte to czas odnowy osobistej więzi z Chrystusem
Wprowadzenie do cyklu artykułów o koronacjach Maryjnych
Św. Małgorzata w herbie Nowego Sącza

 

strona główna