Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 8 (190) pazdziernik 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
„Znajdziecie i zobaczycie Pana Boga”
WYBIERAMY RADĘ PARAFIALNĄ
ROK WIARY
Żywy Różaniec
Uczciwość w spowiedzi
Czas świadków
Ulica Generała Stefana Grota-Roweckiego
Nie zawsze zły duch

Dla kogo namaszczenie chorych?

Rekolekcje w Łomnicy
Jak trudno być wolnym?
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Misje to sprawa Miłości

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Wizyta Generała Jezuitów w Nowym Sączu
Ojciec Jan Beyzym – posługacz trędowatych
Instytuty Życia Konsekrowanego w Diecezji Tarnowskiej – podsumowanie
OJCZYZNA JEZUSA - pielgrzymka do Ziemi Świętej
Bez dzieci Polska się posypie

 

strona główna