Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 1 (183) styczeń 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Marietta Michałek, Paulina Zwolennik. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Święty Józef wzorem ojcostwa

Małżeństwa, które szukają Boga
Przeżyli razem pół wieku
Boża Rodzicielka uczy młodzież patrzeć i działać
POMAGAMY MISJOM
Wigilia na „Strychu”
Ulica Bronisława Czecha
Wielkie dziękczynienie dla Miłośnika życia
Mała Bethania
Przeżyli razem pół wieku o poszukiwaniu miłości, odkrywaniu Boga, dorastaniu dzieci z sądeckim małżeństwem
Historia Stowarzyszenia Żywego Różańca
Magis Zone
Rok 2011 w Chórze im. Jana Pawła II przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Nasza parafia w statystykach
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Wybrany przez Niepokalaną
Dużo dobra dzieje się w naszej Parafii
Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (Nazaretanki)
Rokiem Księdza Skargi 2012
Dal dzieciaków

 

strona główna