Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 7 (179) wrzesień 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Marietta Michałek, Paulina Zwolennik. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Nowy proboszcz w parafii „kolejowej”

By słowo Boże w nas owocowało o. Paweł Adamarek SI
Słowo na kampanię wyborczą
Magis
Ulica Karola Chodkiewicza
Zejść z równoważni
Witamy w parafii nowych księży
BUGIEM Z BOGIEM - czyli błogosławione rekolekcje w kajaku
CHÓR im. JANA PAWŁA II w Beskidzie Śląskim
Restauracja naszego kościoła
Pan Bóg robi własne porządki w naszych szufladach

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Niezwykła biografia
Obraz Matki Bożej Pocieszenia wyruszył w dwuletnią wędrówkę po parafii
Oblatki Serca Jezusa
Dom Zgromadzenia Sióstr Oblatek Serca Jezusa w Jaworkach
Maryja jest bliska każdemu z nas!
XIV Festyn Rodzinny Parafii Ducha Świętego

 

strona główna