Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 3 (175) marzec 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz (Magis Zone - skład), Agnieszka Kaczmarska (fotografie).
Współpraca:
Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2011

Postanowienia na Wielki Post
Owca znaleziona w Ewangelii Łukasza
Jak dobrze przeżyć Wielki Post?
Święty Józef patron mężczyzn z krwi i kości
RODZINA w służbie ŻYCIU
Jubileusz i pielgrzymka naszego chóru
Ulica Marcina Borelowskiego
Radość służenia

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Zaproszenie do salonu
Św. Marek, ewangelista
Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej
Dom Zgromadzenia Sióstr Pasterek w Krynicy
1 marca - Dzień Żołnierzy Wyklętych
Dla dzieciaków

 

strona główna