Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 2 (174) luty 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Agnieszka Kaczmarska (fotografie). Współpraca: Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Stylista Bóg

O Żydach i poganach w Ewangelii Mateusza
Armia się modlii
Trzeba się podwójnie motywować
Coś jeszcze bardziej Magis czyli...
Pocztówka z Zambii
Ulica Bielowicka
ŚWIĘTY WALENTY

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Tam, gdzie bije serce miasta
Duch Święty - parafia pod wezwaniem Ducha Świętego
Matka Boska Gromniczna
O. Tadeusz Michalik (1910 – 1981) doprowadził do koronacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia

 

strona główna