Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 10 (182) grudzień 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Marietta Michałek, Paulina Zwolennik. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Adwent to czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Pana, o którym Prorok Izajasz powie: „Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany”. Ewangelista Łukasz dopowie; „Zwiastuję wam radość wielką (…) dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. My wiemy, że dziecko z reguły rodzi się Markowi i Ani, Leszkowi i Ewie itd. Ale ta prawda podana przez Proroka Izajasza i Ewangelistów uświadamia nam, że dziecko narodziło się tym razem nie tylko jakiejś parze – Maryi i Józefowi. Ono narodziło się każdemu człowiekowi na tej ziemi! Co my zrobimy z tym narodzonym Dzieckiem, skoro ono nam się narodziło, nam zostało dane? Życzę Wam wszystkim, abyście nie przeszli obojętnie obok tego Dziecięcia, w mniej czy bardziej miłej atmosferze świątecznych zakupów, domowych porządków i przyrządzanych smakołyków - co może jest ważne, ale nie najważniejsze. Abyśmy wszyscy dostrzegli, że każdy z nas otrzymał w tym dziecku Kogoś! Wasz Proboszcz Życzenia Świąteczne

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Nie lękajmy się Światła

Nie ułatwiać sobie życia
Nasi ewangelizują
Kiedy Miłujący woła mocniej...
Ulica Tadeusza Czackiego
Uzdrowił mnie sakrament chorych
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Mała Bethania
Światłość w ciemności świeci
O talerzach i sianie na stole
Tradycje Bożego Narodzenia
„Każdy, kto miłuje, narodził się z Boga”
Pocztówka z Zambii

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

OPOWIEŚĆ WIGILIJNA.
Święta Rodzina
Karmelitanki Bose (OCD)
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych w Tarnowie
Pamiątki lwowskie w kościele Św. Ducha

 

strona główna