Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 8(180) pazdziernik 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Marietta Michałek, Paulina Zwolennik. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

"Strych" jest miejscem otwartych drzwi dla studentów

W ręku Pana
„Wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!”
Magis
Z różańcem w kieszeni
Nie lękajcie się
Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii
Obcowanie ze Słowem
Zaproszeni na wesele w niebie
Modlitwa tych, co się spieszą

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Św. Franciszek i wilk z Gubbio
Liturgiczna Służba Ołtarza
Zgromadzenie Sióstr Opatrzności Bożej (SDP)
Dom Sióstr Opatrzności Bożej w Szczawnicy
Wspólnota MAGIS w parafii Ducha Świętego w Nowym Sączu
Piłkarze KS „Przetakówka” za rok zagrają na własnym boisku

 

strona główna