Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 1 (173) styczeń 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Agnieszka Kaczmarska (fotografie). Współpraca: Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

„Czy przyjmują Państwo księdza?”

Parafia w statystyce
Nestorka wśród Ewangelii
Sklepik z „duszą”
Kto ma ochotę na trening?
Pocztówka z Zambii

Wiadomości CARITAS

Wejście na drogę Przymierza
Wigilia magisowa
Salki – nowe oblicze!
Ulica Leona Bilińskiego
KARNAWAŁ!
Designerka z Nowego Sącza

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Miasto, którego już nie ma
Wiele dobra dokonało się w 2010 roku w naszej Parafii
Pokłon Trzech Króli w polskim malarstwie gotyckim
Ze świąteczną odsieczą najbiedniejszym
Koronacja obrazu Matki Bożej Pocieszenia

 

strona główna