Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 7 (169) wrzesień 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


 

  W numerze:

KOŚCIÓŁ POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA

Chrześcijaństwo przymilne czy bojowe?
Witamy nowych księży!
Nasza Odnowa w Łodzi
ŚW. STANISŁAW KOSTKA
Prezentacja książki o. Fabiana
O N T O N A P R A W D Ę Z R O B I Ł!

Magis

ZESPOŁY DZIECIĘCE na wakacjach
Komentarz o. Roberta Więcka SJ
Pielgrzymka naszego Chóru

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Śmierć Prezydenta
Nowe twarze w Parafii
Święty Michał i Aniołowie
Odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia
Co miesiąc nowy witraż

 

strona główna