Śmierć Prezydenta

10 kwietnia 2010r. w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem zginął tragicznie Ryszard Kaczorowski, ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie, wielki patriota, żołnierz II wojny światowej, harcerz, który całe życie poświęcił walce o honor i niepodległość Polski.

Ryszard Kaczorowski (1919 - 2010)

Urodził się 26 listopada 1919r. w Białymstoku w rodzinie szlacheckiej. Tu ukończył szkołę handlową, od dzieciństwa związany był z harcerstwem. Do rodzinnego miasta zawsze chętnie powracał gdzie czuł się najlepiej. W parku stoją dęby, które pamiętają jego harcerską przysięgę. Kiedy wybuchła II wojna światowa R. Kaczorowski tworzył Szare Szeregi, jednak wkrótce został aresztowany przez NKWD i skazany na karę śmierci. W celi śmierci przebywał 100 dni, po czym karę śmierci zamieniono na 10 lat łagrów. Po wybuchu wojny niemiecko-radzieckiej w 1941r. został zwolniony z łagru, wstąpił do Armii gen. Władysława Andresa i odtąd związał z nią swój los. Po ewakuacji Armii z ZSRR służył w Dywizji Strzelców Karpackich gdzie w wojskowym liceum zdał maturę. Będąc żołnierzem II Korpusu walczył również pod Monte Cassino. Po demobilizacji (1947) jak wieli innych żołnierzy Ryszard Kaczorowski osiedlił się w Anglii. Zamieszkał w Londynie, gdzie ukończył szkołę handlu zagranicznego. Do 1986r. czyli do przejścia na emeryturę pracował jako księgowy. Wierny ideałom z młodości powrócił do harcerstwa i w latach 1955-1967 był Naczelnikiem Harcerzy, a następnie przewodniczącym ZHP na emigracji. W 1986r. wszedł w skład Rady Narodowej jako nominat prezydenta do rządu. W gabinecie premiera pełnił niezwykle odpowiedzialną funkcję ministra do spraw krajowych co stało się podstawą do mianowania go następcą prezydenta Kazimierza Sabata (1986-1989).

Ostani Prezydent na Uchodźstwie (1989-1990)

Wiadomość o śmierci prezydenta Kazimierza Sabata dotarła do Ryszarda i Karoliny Kaczorowskich w teatrze. Jego poprzednik zmarł nagle i R. Kaczorowski musiał być zaprzysiężony natychmiast. Funkcję tę pełnił przez rok, aż do uzyskania przez Polskę pełnej suwerenności. Ryszard Kaczorowski postrzegany był jako człowiek wielkiej kultury, opanowany, skromny. Miał świetną pamięć, lubił podróżować. W czasie długiego i pracowitego życia Pan Kaczorowski przechowywał dwie pamiątki: była to skała z Monte Cassino i garść ziemi spod dębów w parku na Zwierzyńcu w Białymstoku gdzie kiedyś składał przysięgę harcerską. Te cenne pamiątki były związane z ważnymi momentami w życiu Prezydenta i zgodnie z jego wolą zostały złożone do grobu. W Londynie pozostawił dwie córki oraz pięcioro wnuków. Królowa Elżbieta II za działalność i pracę dla rodzinnego kraju i przybranej ojczyzny uhonorowała go Orderem Świętego Michała i Świętego Jerzego. III rodzinny Białystok, który jak innych 30 miast nadał mu tytuł Honorowego Obywatela. Ten zaszczyt otrzymał również Nowy Sącz. Przy okazji od- wiedzin w Nowym Sączu Prezydent Kaczorowski spotkał się z młodzieżą Jezuickiego Centrum Edukacji.

"Śpij kolego"

Ten piękny sygnał odegrano podczas ceremonii na lotnisku Okęcie na powitanie ciała Prezydenta-druha-pielg- rzyma, który przez swoje długie życie przemierzył dużą część świata, aby spełniło się jego marzenie o powrocie do Ojczyzny na zawsze. 19 kwietnia cały kraj żegnał ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Trumna z ciałem Ryszarda Kaczorowskiego spoczęła w Panteonie Wielkich Polaków w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. .

Maria Kojs

powrót