Tajemnica krzyża Człowiek, który pod ciężarem krzyża się ugina, nie wie, że to, czego szuka na swych barkach trzyma. Tak jak Cyrenejczyk, którego zmusili nie wiedział, że pod szczęściem swoim się pochylił. Lecz, gdy już zasmakował w słodyczy cierpienia, Wiedział - coś się dzieje - co - sam pojęcia nie miał.

- Najpierw stracił nadzieję, niechęć - później uczucie odrazy, - Łaska duszę zdobiła jak malarz obrazy... - Jezus jako pierwszy - Cyrenejczyk był drugi Tych, co otworzyli zbawczy pochód długi. Ci co krzyż nam podają jak temu z Cyreny, nie wiedzą, co nam dają, a my co bierzemy. Krzyż to jak kwiat róż pośród cierni ukryty. Bierzmy go bez wahań, w Nim kod szczęścia wyryty.

Ta skarbona, choć ciężka i mocno dokucza, jeśli ją chcesz otworzyć, musisz zajść do klucza. Cyrenejczyk miał Go tak blisko - tuż przy sobie, lecz Go zrazu nie poznał, bo mu brak pokory. Pokornych Bóg ukochał i ich tylko nagradza. Pycha oczy zaślepia i w szczęściu przeszkadza. Pokora podniesie, czego pycha nie widzi. Z krzyżem pójdzie przez tłumy, choć zeń każdy szydzi. Lecz gdy dojdzie do męki, klucz do skarbnicy otrzyma, że co głupstwem dla ludzi tego świata było, Nieskalane prawdziwe w sobie kryło. Zaś to za czym tak każdy goni bez ładu, jest pięknem na zewnątrz, a wewnątrz pełne jadu...

Nie szukajmy tego, co ma szczęścia pozory. Nauczmy się szukać w kodzie krzyża - pokory. Ona nam pozwoli szczęście prawdy odszukać, z którą śmiało możemy w bramę Ojca zapukać.

PARAFIA DUCHA ŚWIĘTEGO

• Czwartek, 3 czerwca - Boże Ciało. Nasi Parafianie dołączyli do procesji głównej na Rynek Miasta organizowanej przez Farę.

• Piątek, 4 czerwca - I Piątek Miesiąca. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu oraz dodatkowa Msza o godz. 16.30.

• Sobota, 5 czerwca - o godz. 9.00 Msza w intencji Członków Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego a po niej nabożeństwo „Wieczernik”.

• Niedziela, 13 czerwca - zewnętrzna Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Główna Msza św. na placu kościelnym o godz. 16.00 pod przewodnictwem J.E. Bpa Andrzeja Jeża. Po Mszy procesja na Rynek Miasta i odnowienie Aktu Zawierzenia Świata NSPJ.

• Wtorek, 22 czerwca - po wieczornej Mszy spotkanie Zelatorów Żywego Różańca.

• Piątek, 25 czerwca - zakończenie roku szkolnego. Okolicznościowe Msze św. o godz. 8.00 dla zespołu Szkół Nr 4 i o godz. 9.00 dla Jezuickiego Centrum Edukacji.

• Środa, 30 czerwca - ojcowie jezuici odwiedzili Chorych z posługą sakramentalną. • Piątek, 2 lipca - I Piątek miesiąca. Całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu i dodatkowa Msza o godz. 16.30.

• Sobota, 3 lipca - o godz. 9.00 Msza w intencji Członków Żywego Różańca, Apostolstwa Modlitwy i Ruchu Maryjnego oraz nabożeństwo „Wieczernik”.

• Czwartek, 22 lipca - w nawie głównej kościoła został zamontowany pierwszy z planowanych witraży przedstawiający postać św. Ignacego z Loyoli (osobny artykuł wewnątrz numeru).

• Sobota, 31 lipca - św. Ignacego z Loyoli, założyciela jezuitów. • Sobota, 6 sierpnia - o godz. 9.00 tradycyjnie już Msza w intencji Członków Apostolstwa Modlitwy, Żywego Różańca i Ruchu Maryjnego oraz nabożeństwo „Wieczernik”.

• Niedziela, 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W czasie wszystkich Mszy święciliśmy zioła i kwiaty przyniesione przez Parafian.

• Wtorek, 24 sierpnia - zamontowany został kolejny witraż przedstawiający św. Franciszka Ksawerego.

• Środa, 25 sierpnia - przed południem jezuici odwiedzili Chorych z posługą sakramentalną.

• Środa - Niedziela, 25 - 29 sierpnia - uroczysty odpust ku czci Matki Bożej Pocieszenia (osobny artykuł wewnątrz numeru).

powrót