Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej nowych księży!

o. Jacek Paluchniak SJ

Urodził się 18.01.1959 r. w Krakowie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące nr 5 w Krakowie i po maturze studiował elektronikę (o specjalności automatyka) na Akademii Górniczo-Hutniczej. Przed końcem studiów na AGH rozpoczął równolegle (jako świecki student) studia teologii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Po zakończeniu studiów na AGH z tytułem magistra automatyki pracował prawie 3 lata w Biurze Studiów i Projektów "Energoprojekt" w Krakowie (w latach 1986-1989) i jednocześnie kontynuował studia teologii. Po ich ukończeniu, 18 sierpnia 1989 r. z tytułem magistra teologii wstąpił do zakonu jezuitów prowincji Polski Południowej. Święcenia kapłańskie otrzymał 29.06.1995 roku w Krakowie z rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. W latach 1995 do 1997 pracował w Mediolanie we Włoszech w parafii św. Eustorgiusza, a potem w latach 1997-1999 w Domu Rekolekcyjnym w Zakopanem. Od września 1999 do sierpnia 2010, z roczną przerwą, pracował w parafii Chrystusa Zbawiciela w Atenach w Grecji. W czasie wspomnianej przerwy (lipiec 2005 - sierpień 2006) był na rocznej formacji zakonnej we Francji (tzw. 3-cia probacja).

 

o. Jacek Prusak SJ

Do Towarzystwa Jezusowego wstąpił w 1992 roku. Ukończył teologię na Papieskim Wydziale Teologicznym "Bobolanum" w Warszawie. Studiował pracę socjalną ze specjalizacją psychiatryczną w Boston College (USA). Obecnie pracuje nad doktoratem z psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Redaktor kwartalnika "Życie Duchowe" i "Tygodnika Powszechnego".

 

 

ks. Grzegorz Borski SJ

Urodził się i mieszkał w Kłodzku aż do ukończenia Liceum Ogólnokształcącego. W 2000 roku wstąpił do nowicjatu Towarzystwa Jezusowego w Starej Wsi. Po złożeniu ślubów zakonnych przez trzy lata studiował filozofię na WSFP "Ignatianum" w Krakowie. Po ukończeniu studiów filozoficznych, odbywał w latach 2005-2007 w naszej parafii magisterkę oraz pracował jako katecheta, następnie przez trzy lata studiował teologię na PWT "Bobolanum" w Warszawie. Od sierpnia br. ponownie podjął pracę w naszej parafii jako katecheta w szkole oraz wspólnie z o. Jackiem Paluchniakiem SJ jest odpowiedzialny za DA "Strych".

 

 

ks. Marcin Chmaj SJ

Urodził się w Rzeszowie, gdzie również ukończył szkołę podstawową i technikum samochodowe. Po ich ukończeniu wstąpił do Towarzystwa Jezusowego, w którym odbył dwuletni nowicjat w Starej Wsi i trzyletnie studia filozoficzne na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie. Witamy w naszej wspólnocie parafialnej i zakonnej nowych księży!

 

powrót