ANIOŁA KOŚCIÓŁ POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA

Alesio Parente jak co rano miał towarzyszyć o. Pio przy porannej mszy św., ale tego dnia nie mógł się obudzić. O świcie ktoś zapukał do jego celi, ale pod drzwiami nikogo nie było. Ubrał się pospiesznie i zaniepokojony pobiegł do celi o. Pio. - Nie myśl, że będę ci ciągle posyłał mojego Anioła Stróża. Kup sobie lepiej mocniejszy budzik- przywitał go uśmiechnięty i gotowy do wyjścia zakonnik.

Ojciec Pio, siostra Faustyna, bł. Piotr Favre, Pius XI, Jan XXIII znani byli ze swoich konszachtów z aniołami. Ale nie tylko wielcy ludzie Kościoła doświadczyli ich pomocy. Pewna kobieta, której życie bardzo się powikłało, od lat nie chodziła do kościoła, była w tak poważnej depresji, że chciała popełnić samobójstwo. Zupełnie nieoczekiwanie dla siebie weszła do jednego z sądeckich kościołów. Uklękła przed ołtarzem i zaczęła rozpaczliwie płakać.- Niech pani tego nie robi-usłyszała i poczuła, że ktoś czułym i ciepłym gestem dotyka z tyłu jej ramienia. Obejrzała się za siebie, ale w kościele było pusto. Kiedy wybiegła na dziedziniec, zobaczyła starszego księdza.- Czy ksiądz był przed chwilą w kościele?- Duchowny wysłuchał jej uważnie, zastanowił się chwilę.- Nie, nie było mnie tutaj, ale być może wiem, co się stało. Dziś w Kościele czcimy Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Sądzę, że to oni nad panią czuwali.- Taki był jej początek nawrócenia i długiego, mozolnego naprawiania życia.

Biblia o aniołach

Aniołowie należą najczęściej do krainy naszego dzieciństwa. Pamiętamy obrazek z aniołkiem nad łóżkiem i swoją pierwszą modlitwę do Anioła Stróża. Może nawet niektórym udało się założyć skrzydła w czasie jasełek. Gdybyśmy jednak rolę aniołów ograniczyli do dekoracji szopki, ograbilibyśmy samych siebie. Aniołowie pojawiają się w Biblii od pierwszej do ostatniej księgi, począwszy od anioła z Raju po anioła z Apokalipsy. To oni wstrzymują rękę Abrahama, który składa ofiarę z Izaaka, ratują na pustyni Hagar, dodają otuchy prorokowi Eliaszowi. Aniołowie zgodnie z etymologią imienia- są zwiastunami. Bóg posyła ich do Abrahama, aby mu oznajmić narodziny Izaaka, do Zachariasza w świątyni, by zapowiedzieć narodziny Jana Chrzciciela, do Maryi, by zwiastować przyjście Mesjasza. Anioł umacnia Jezusa w ogrodzie Getsemani i oznajmia kobietom jego zmartwychwstanie. Aniołowie uczestniczą w życiu pierwotnego Kościoła: najpierw uwalniają dwunastu apostołów więzionych przez Żydów, potem Piotra uwięzionego powtórnie. Anioł w postaci Macedończyka ukazał się we śnie Pawłowi i prosił, aby przeprawił się przez morze i zaniósł Ewangelię do Europy.

Modlitwa z aniołami

W wyznaniu wiary powtarzamy: "Wierzę w jednego Boga, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych". Bóg jest stwórcą świata materii i bytów duchowych. To jedna z prawd naszej wiary. W każdej Mszy św. kapłan wzywa nas, abyśmy "zjednoczeni z chórami Aniołów" wysławiali Boga: Święty, Święty, Święty…. To jest taki moment w liturgii, kiedy całe stworzenie, niebo i ziemia wspólnie uwielbiają Boga. Warto sobie ten moment uświadomić, pomyśleć, że razem z nami modlą się aniołowie w niebie.

Osobisty opiekun

Każdy ma swojego anioła, który modli się za nas, oręduje przed Bogiem i wpiera nas. Jego działanie możemy rozpoznać w naszym życiu. Jeśli jesteśmy daleko od Boga, anioł będzie nas niepokoił, zasmucał, przynaglał, abyśmy nie pogrążyli się całkowicie w bezrefleksyjnym, byle jakim życiu. Jeśli jesteśmy skierowani na Boga, staramy się żyć dobrze, wtedy anioł nas wspiera, pociesza, daje dobre i radosne odczucia. Zły duch w każdym z tych przypadków będzie działał przeciwnie. Jak pisze papież Pius XII "anioł jest mistrzem ascetyki i mistyki, jest kierownikiem i przewodnikiem ku szczytom duchowym". Możemy wykorzystywać działanie aniołów w wielu sprawach, ponieważ oni nieustannie nam towarzyszą. Jeśli przeprowadzamy się do nowego domu, prośmy anioła, aby nas poprzedził i uchronił od zła. Jeśli czeka nas trudna rozmowa, wyślijmy naszego anioła do anioła osoby, z którą mamy się spotkać, aby oni porozumieli się nawzajem i doprowadzili do pomyślnego rozstrzygnięcia. Prośmy go o wsparcie w naszej pracy, o dobre relacje rodzinne, o mądre natchnienia w codziennych wyborach.

Aniołowie do zadań specjalnych

Oprócz naszych Aniołów Stróżów istnieją również aniołowie do zadań szczególnych. Niektórzy znani są z imienia. Archanioł Michał po raz pierwszy pojawia się w Księdze Daniela. Jego imię znaczy: Któż jak Bóg! Według tradycji z tym zawołaniem przystąpił do walki ze zbuntowanymi aniołami i pokonał Lucyfera. To książę aniołów, przedstawiany najczęściej w zbroi i z mieczem w dłoni, ponieważ walczy ze złem. Św. Jan w Apokalipsie przedstawia jego zwycięską walkę ze smokiem-uosobieniem szatana. Każdy człowiek może wzywać jego pomocy, kiedy jest dręczony przez pokusy i szczególnie narażony na zło. Imię innego księcia aniołów - Gabriel oznacza tyle, co Ťmąż Bożyť, Ťwojownik Bożyť. To on zwiastował Maryi narodzenie Jezusa, ale znany jest już w Starym Testamencie. Archanioł Rafał przedstawiony w naszym kościele w witrażu jest opiekunem podróżujących i patronem chorych. Jego imię znaczy: Bóg uzdrawia.

Opowieść o Tobiaszu

Na witrażu z lokomotywą widnieje Tobiasz, bohater biblijnej opowieści, który wybiera się w podróż i otrzymuje za towarzysza anioła. Rafał przedstawił się w Księdze Tobiasza, iż jest jednym z "siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański" (Tb 12, 15). Pojawia się pod postacią ludzką, przybiera pospolite imię Azariasz i ofiarowuje młodemu Tobiaszowi wędrującemu z Niniwy do Rega w Medii swoje towarzystwo i opiekę. Rafał ratuje młodego Tobiasza z licznych niebezpieczeństw, pomaga pokonać demona Asmodeusza i przywraca niewidomemu ojcu wzrok. Naczelnym motywem tego opowiadania jest Opatrzność Boża, czuwająca nad wiernymi prawu Bożemu. Ojciec Tobiasza był człowiekiem sprawiedliwym, pobożnym, wypełniającym prawo, opiekującym się ubogimi. Kiedy stracił majątek i zachorował, wysłał syna w drogę do swego przyjaciela, który winien był mu pieniądze. Bardzo poruszająca jest nauka dana synowi na drogę:" Nie bój się dziecko, żeśmy zbiednieli. Ty masz wielkie bogactwa, jeśli ty Boga będziesz się bał i będziesz unikał każdego grzechu i czynił, co dobre jest przed Panem, Bogiem Twoim."(Tb 4,21). Modlitwa ojca zapewniła synowi opiekę anioła, szczęśliwy powrót i wypełnienie misji. Spalone wnętrzności ryby złowionej w Tygrysie przez Tobiasza przepędzają demona i uzdrawiają ojca. Dlatego Tobiasz i Rafał przedstawiani są w sztuce sakralnej z rybą a także z laską pielgrzyma. Cudowne lekarstwo pochodzące z ryby to motyw starotestamentowy, ale odnosić możemy go również do chrześcijaństwa. Ichtis (ryba)- to greckie inicjały Chrystusa. W Nowym Testamencie to Chrystus będzie wypędzał demony i uzdrawiał chorych.

Pociągiem do nieba

Symbolika witraży łączy motywy biblijne z elementami współczesnymi. Lokomotywa w ołtarzu głównym to dość oryginalny pomysł i pewnie nikt na świecie nie ma takiego witraża. Możemy się czuć swojsko, mając w swoim kościółku kolejowym na poczesnym miejscu pociąg. Nie jest to jednak pociąg byle jaki. Symbolizuje nasze życie, naszą codzienność i naszą podróż do nieba. Znajdujące się powyżej postacie przypominają, że nad nami czuwają aniołowie, a cała rzeczywistość zanurzona jest w Bogu. Wskazują na to promienie biegnące od gołębicy-symbolu Ducha Świętego, które złotą kaskadą spływają na świat. Te dwa witraże są duchowym wyobrażeniem całego kosmosu. Na samym szczycie znajdują się gwiazdy i dwie greckie litery-alfa i omega. Pierwsza i ostatnia litera alfabetu określają Boga, który jest początkiem i końcem, wiecznością i pełnią. Dokądkolwiek pędzi nasze życie, czy jest to już powolne posapywanie wysłużonej ciuchci, czy super nowoczesny ekspres zmierza zawsze do tego samego celu. Do życia wiecznego. Witraże w głównym ołtarzu unaoczniają, że towarzyszy nam opieka aniołów, światło Ducha Świętego i obecność Boga. Kościołek kolejowy przypomina wszystkim zmęczonym, utrudzonym drogą, wątpiącym, zagubionym w labiryncie życia, poszukującym Boga, że osłaniają nas skrzydła anioła.

Agata Sekuła

powrót