Dom Córek Bożej Miłości w Krynicy

Krynicki dom Córek Bożej Miłości jest jedynym ich domem w naszej diecezji. W 1960 r. siostry, które zostały zaproszone do Krynicy przez ówczesnego proboszcza zamieszkały w powierzonym im parafialnym pensjonacie "Józefa". Tam zajmowały się pracą charytatywną oraz przyjmowały kuracjuszy. Od lat 80-tych ubiegłego wieku mieszkają już we własnym domu, który pełni funkcję rekolekcyjno- wypoczynkową

Refleksyjnej atmosferze tych, którzy chcą tutaj spędzię czas sprzyja kaplica, gdzie przed tabernakulum można powierzyć Bogu swoje troski, przemyślenia i prosić o potrzebne łaski. Charyzmatem Zgromadzenia, zgodnie z nazwą, jest szerzenie Bożej miłości. Znakiem tej Bożej miłości jest bogaty w treść teologiczną emblemat Zgromadzenia, który siostry noszą w formie medalionu na swoich czarnych habitach. Element ten to znak miłości, który noszącej go siostrze ustawicznie przypomina, że Bóg Ojciec jest naszym Bogiem żywym i prawdziwym.

Uwypukla wyraziście cenę naszego odkupienia - Krzyż. Symbolizuje też Ducha Świętego, który obdarza ludzi i napełnia miłością Ojca i Syna. W emblemacie Córek Bożej Miłości bardzo jasno można wyczytać rysy dynamicznego kręgu miłości Osób Trójcy Przenajświętszej. Natomiast każdej pojedynczej siostrze przypomina o wezwaniu do udziału w tej Miłości, która z natury swej jest miłością "wciągająca" w ten cudowny żywioł.

Edward Storch

powrót