Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 2 (164) luty 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Syzyfowe prace WIELKI POST 2010

W kolejce po zbawienie
I nie wódź nas na pokuszenie
Pocztówka z Zambii
KAPŁAN – życie w ubóstwie – pieniądze, godziwe życie, ale nie taryfa za usługi
SYBERIADA, czyli rzecz o tułaczce
Ikona Chrystusa na rozdrożu świata
M A G I S O W E R E K O L E K C J E Z I M O W E
Stój i rozglądaj się uważnie!
O SAKRAMENTACH Dlaczego siedem sakramentów?

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Wulgaryzmy nasze powszednie
Tajemnica V Bolesna: Pan Jezus umiera na krzyżu (Mk 15, 22-41)
Dominikanki
Klasztor sióstr Dominikanek w Białej Niżnej
Dla dzieciaków
Opłatek sądeckiej „Solidarności“

 

strona główna