Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr 9 (171) listopad 2010 r. Rok XIX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz, Agnieszka Kaczmarska (fotografie). Współpraca: Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


 

  W numerze:

Proboszcz skończył 25 lat!

Czyścieć tu na ziemi czy Czyścieć tu na ziemi czy tam/
Kiedy powstały Ewangelie?
O Kursie Nowego Życia z Bogiem na „Strychu”
Ulica Norberta Barlickiego
Wizyta księdza Darka z młodzieżą

Książenice Książenice 2010

Podcastowy zawrót głowy!
„Piosenki naszych żołnierzy”
Siostra Irena od Pięknych Bukietów
„Wyciek” tajnych nagrań!

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

W cieniu wawelskich grobów
O. Adam Wiktor (1945 – 1999) kapelan „Solidarności”
Zgromadzenie Sióstr Albertynek w Tylmanowej
Ignacy Loyola – założyciel jezuitów
Witajcie drogie Dzieciaki!

 

strona główna