19 czerwca odpust parafialny - zaprosiliśmy z naukami odpustowymi o. Andrzeja Migacza, jezuitę sądeckiego.

19 czerwca Ojciec Św. Benedykt XVI zainaugurował Rok Kapłański w Kościele.

20 czerwca do Starej Wsi k. Krosna na doroczne wakacje wyjechała pierwsza grupa dzieci z naszych zespołów muzycznych. Obozy poprowadził, wraz z ekipami, o. Stanisław Juruś, zwany Pracusiem.

21 czerwca Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym "Filadelfia" działająca przy naszej parafii dziękowała Bogu za 25 lat istnienia tej wspólnoty, za wszystkie łaski otrzymane.

21 czerwca Diecezjalne Święto Rodziny przy ołtarzu papieskim w Starym Sączu. Z komunikatu ks. Bp. Wiktora Skworca: Serdecznie zapraszam Was do udziału w dziękczynieniu z okazji dziesiątej rocznicy pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu i do wspólnej modlitwy za rodziny. Mszy Świętej przy ołtarzu papieskim na starosądeckich błoniach w niedzielę

21 czerwca o godz. 11.00 będzie przewodniczył Mistrz Papieskich Ceremonii Liturgicznych arcybiskup Piero Marini. (…) Szczególnie serdecznie zapraszam wszystkie rodziny. Niech trzecia niedziela czerwca, która w naszej diecezji jest diecezjalnym Świętem rodziny, przyczynia się do umacniania więzów rodzinnych i odczytywania na nowo chrześcijańskiego powołania rodziny.

23 czerwca studenci DA "Strych" przedstawili dla wspólnoty parafialnej pantomimę pt. Itinerarium pawłowe na zakończeni roku św. Pawła.

27 czerwca Dzień Wspólnoty w Duszpasterstwie Akademickim "Strych" na zakończenie pracy rocznej.

29 czerwca - 4 lipca wyjazd z DA "Strych" na XXII Międzynarodowe Saletyńskie Spotkania Młodych. Hasło tegorocznej imprezy brzmiało: Znasz swój PIN?

2-5 lipca - studenci udali się na rekolekcje do Torunia. Prowadził je znany charyzmatyk o. John Bashabora.

10-14 lipca Duszpasterstwo Akademickie STRYCH wybyło na pienińskie szlaki, gdzie integrowało się w dziennych wędrówkach, nocnych niekończących się nigdy rozmowach.

17 lipca Duszpasterstwo Młodzieżowe MAGIS wyjechało na 10 dniowe rekolekcje podsumowujące całoroczną pracę formacyjną. Następnie młodzi uczestniczyć będą w kolejnych już Ignacjańskich Dniach Młodzieży w Starej Wsi.

30 sierpnia obchodziliśmy z prostotą 29 rocznicą powstania NSZZ "Solidarność".

4 września wznowienie działalności Duszpasterstwa Młodzieżowego MAGIS - spotkania na Eucharystii w każdy piątek o godz.19.30.

5 września uroczysta Msza św. na Hali Łabowskiej w intencji o. Kapelana Władysława Gurgacza, jezuity i poległych żołnierzy PPAN.

6 września zgodnie z rozporządzeniem ks. Biskupa Ordynariusza zmienił się układ niedzielnych Mszy św. w naszej parafii.

10 września pierwsze powakacyjne spotkanie animatorów Rejonu Domowego Kościoła. Jest nas 11 Kręgów.

16 września Caritas organizuje Dzień Chorych.

4 października inauguracja Mszy św. akademickich o godz. 20.00 i początek roku akademickiego i duszpasterskiego w DA "Strych".