Wspólny rodowód i wspólne dzieje (czyli rzecz o symbolach narodowych)

Symbole narodowe są to znaki wyróżniające nasze państwo spo śród innych państw. Są ściśle związane z historią, tradycją i kulturą narodową, określają suwerenność państwa. Do polskich symboli należą: flaga pań stwowa, godło i hymn.

A nad nami biały orzeł krąży...

Słońce chowało się już za korony drzew, zabarwiając niebo czerwienią. Piękno zachodzącego słońca przykuło uwagę braci. W cichej zadumie przyglądali mu się z podziwem. Nagle ciszę przerwał głośny trzepot skrzydeł, a ponad ich głowami pojawił się wspaniały ptak - orzeł (podanie o Lechu i orlim gnieździe - fragment). Od czasów Lecha do dzisiaj orzeł, królewski ptak jest godłem Polski. W ciągu wieków wizerunek orła ulegał zmianom. Pierwszy wizerunek orła pojawił się około 1000 lat temu na monetach króla Bolesława Chrobrego. Ponad 700 lat temu w czasie rozbicia dzielnicowego książę Wielkopolski Przemysł II umieścił Orła Białego na swojej chorągwi oraz pieczęci, która była jego osobistym znakiem. W zależności od dzielnicy orzeł różnił się barwami. Białego Orła na czerwonym tle zachowała wyłącznie dzielnica krakowska. Po zjednoczeniu państwa przez króla Władysława Łokietka (XIV w.) orzeł stał się oficjalnym godłem całego państwa. W 100 lat później Jan Długosz opisuje chorągiew "wielką" pod którą szły wojska polskie pod Grunwald: na której wyszyty był misternie orzeł biały z rozciągnionymi skrzydły, dziubem rozwartym i koroną na głowie, jako herb i godło całego Królestwa Polskiego. Od zawarcia unii z Litwą orzeł występuje z Pogonią Litewską. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości (1918) przyjęto wizerunek orła zbliżony do wizerunku z czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (XVIII w.) noszącego zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem. Nowy wizerunek orła przyjęto w II Rzeczypospolitej w 1927 r. - miał koronę otwartą (bez krzyża). Po II wojnie światowej orzeł utracił koronę (dekretem Rady Państwa z 7 grudnia 1955 r.). Taka postać miała nawiązywać do tradycji "postępowych walk wyzwoleńczych i rewolucyjnych". Do sprawy godła po raz kolejny powrócono w wolnej już Polsce, w 1990 r. Wizerunek orła nawiązywał do postaci z 1927 r., na jego głowie ponownie pojawiła się korona. Godło to jeden z symboli narodowych, przedstawia siłę i majestat. Orzeł jest także godłem Rosji, Austrii, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i innych państw. Wizerunki tych orłów różnią się kształtem i barwą. Tylko Godło Polski przedstawia Białego Orła w locie z rozpiętymi skrzydłami.

Dzieje zapisane w hymnie

Autorem Pieśni jest Józef Wybicki, który w 1797 r. przybył do Reggio (północne Włochy), aby wspomóc wysiłki gen. J.H. Dąbrowskiego w formowaniu Legionów Polskich. Polskie mundury, ojczysta mowa, tęskonota za utraconą Ojczyzną zrobiły na nim wielkie wrażenie. Aby uświetnić uroczystość pożegnania legionistów udających się nad Wisłę skomponował "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech". Autor melodię zaczerpnął z podlaskiej pieśni zbliżonej do mazurka. Refren podkreśla kierunek marszu Legionistów, pod dowództwem gen. J.H. Dąbrowskiego - z Włoch, aby u boku wojsk francuskich złączyć się z narodem i wywalczyć niepodległość. Po odzyskaniu niepodległości, dekretem Ministra Spraw Wewnętrznych z 1927 r. Mazurek Dąbrowskiego uznano za Polski Hymn Państwowy.

Nasza biało-czerwona

Barwami naszego Państwa są od wieków kolor biały i czerwony. W przekonaniu naszych przodków biel była oznaką czystości, czerwień zaś symbolem waleczności, poświęcenia dla Ojczyzny, dostojeństwa, bogactwa. Barwy biała i czerwona zostały uznane za narodowe po raz pierwszy 3 maja 1792 r. Podczas obchodów pierwszej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja damy wystąpiły w białych sukniach przepasanych czerwoną wstęgą, a panowie nałożyli na siebie białoczerwone szarfy. Tą manifestacją nawiązywano do heraldyki Królestwa Polskiego - Białego Orła na czerwonej tarczy herbowej. Regulacja prawna polskiej flagi przyjęta została podczas powstania listopadowego na posiedzeniu Izby Poselskiej 7 lutego 1831 r. 2 maja w Polsce oficjalnie obchodzimy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. 1 maja 2004 r. Polska została przyjęta do Unii Europejskiej, a tym samym obok naszych symboli narodowych pojawiły się symbole UE. Godłem UE jest 12 złotych gwiazd ułożonych koliście na niebieskim tle. Hymn - to "Oda do radości", fragment IX Symfonii Ludwika van Beethovena. Falaga Unii przedstawia jej godło. 12 złotych gwiazd ułożonych w formie koła symbolizują harmonię i zjednoczenie.

Maria Kojs

powrót