Gdy pierwsze brzaski dnia uprzytamniają mi ciężar istnienia, pomóż mi patrzeć w stronę życia. Życie przecież, mimo cierpienia, jest piękne jak budzący się poranek. Każdy nowy dzień, każde przebudzenie jest nowym darem od Ciebie.

10 czerwca 2009 zorganizowaliśmy Dzień Chorych w naszej parafii, aby chorzy, którzy są skarbem Kościoła, jak to przypominał Jan Paweł II, mogli przeżywać swój krzyż, cierpienie w zjednoczeniu z Chrystusem, które w sakramencie Eucharystii przyjmują. Mszę św. w ich intencji i z okolicznościowym kazaniem odprawił o. Proboszcz. Słowa stały się bodźcem dla uczestników w pokonywaniu własnych słabości! Po modlitwie odbyło się spotkanie przy herbatce w sali widowiskowej. Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomogli chorym w przybyciu na spotkanie, dziękujemy także młodzieży z ZSZ nr 2 im. Sybiraków za pomoc w przygotowaniach. Jesienne spotkanie połączone z Eucharystią i sakramentem pojednania odbędzie się 16 września o godz.16.00.

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych, a rodziny i sąsiadów z serca prosimy o pomoc w dowiezieniu chorych. W pierwszym tygodniu października w związku z 65 Tygodniem Miłosierdzia przed ołtarzem Matki Bożej w naszym kościele będzie wystawiona skarbona na ofiary pieniężne i kosz na dary żywnościowe. Pragniemy z zebranych pieniędzy zakupić ziemniaki na zimę dla najuboższych rodzin. Serdecznie dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie naszej akcji. Bóg zapłać! Punkt Caritas czyny w czwartki od godz.16.00-17.30. Z serca dziękujemy nowożeńcom, którzy pobrali się w kościele kolejowym 29 sierpnia i przekazali przybory szkolne dla najbiedniejszych dzieci!

Caritas

powrót