Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa - Parafia Ducha Świętego
Nr87 (162) grudzień 2009 r. Rok XVIII

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Robert Więcek SI, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski. Współpraca: Bronisława Brzóska, Kamil Radzik.
Redakcja nie zwraca mate riałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48
33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Serce Jezusa wzorem kapłańskiego serca (III)

Dar rozeznawania, kierownictwo, spowiedź, a nieomylność
Święta na szklanym ekranie
COP, czyli rzecz o przezorności
Jak się spalać, by się nie wypalić
Sokółka - prawdziwy cud Eucharystii?
A N D R Z E J K I M A G I S O W E
Pocztówka z Zambii
Informacje parafialne
   

 

  Wiadomości Parfii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Hej kolęda, kolęda !
Tajemnica III Radosna: Narodzenie Pana Jezusa (Łk 2, 1-20)
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo (szarytki)
Dla dzieciaków
Cała parafia kibicuje piłkarzom z Przetakówki

 

strona główna