Jezuici razem
(odnowienie grobowca o.o. Jezuitów)

Przed Wszystkimi Świętymi, staraniem o. Proboszcza Andrzeja Barana SJ został gruntownie odnowiony grobowiec Ojców Jezuitów na cmentarzu przy kościele św. Heleny w Nowym Sączu. Na zewnątrz wygląda jak nowy, prawie wszystko się tu zmieniło. Nowy krzyż schodzi jakby do grobowca, bo „zbawienie przyszło przez krzyż”, taka była idea przebudowy. Na marmurowych tablicach wyryto nazwiska wszystkich, gdziekolwiek zostali pochowani, 101 ojców, braci i scholastyków, którzy zmarli w Domu przy ul. Piotra Skargi, od przyjścia jezuitów z Białej Rusi do naddunajcowego grodu w 1831 r. Pierwszy pogrzeb odbył się już w 1832 r.

W korytarzu Kolegium Ojców Jezuitów przy naszej Parafii wiszą tablice członków Towarzystwa Jezusowego, zmarłych w Nowym Sączu. Zadbał o to w latach 70. zeszłego stulecia o. Jan Preissner, autor dwutomowej historii jezuitów w Nowym Sączu. Następcy o. Preisnera kontynuują jego dzieło, uzupełniając listę nieobecnych o kolejne nazwiska. Z początku sądeccy jezuici byli chowani na tak zwanym Starym Cmentarzu przy ul. Jagiellońskiej (38 ojców). Od 1889 roku jezuici grzebani są na cmentarzu heleńskim (w zbiorowym grobowcu od 1928 r.) , a ojcowie z parafii N.S.P.J., po wybudowani kościółka kolejowego, swoje miejsce wiecznego spoczynku znaleźli na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana, gdzie przy głównej alei znajduje się okazały grobowiec jezuitów.

Przedostatni pochówek na Helenie w jezuickim grobowcu to o. Robert Lorek (2007 r.), a ostatni - o. Władysław Pietryka, zmarły w maju br. Spoczywa tam także wielu ojców, których na pewno dobrze pamiętają starsi parafianie: Edmund Oleszczak (1996), o. Józef Cwenar (1996), o. Stanisław Łopatka (1996), br. Józef Grosicki (1994), br. Piotr Czyżecki (1993), o. Mieczysław Oleksy (1993), o. Ludwik Paluch (1991) i o. Franciszek Jawor (1991), wieloletni proboszcz naszej parafii. Warto w listopadzie wybrać się na cmentarz heleński, zapalić świeczkę i zmówić Wieczny odpoczynek przy grobowcu jezuitów, którzy dla nas i naszych ojców i dziadów odprawiali Msze św., spowiadali, udzielali sakramentów świętych.

Tekst i fot. Henryk Szewczyk

powrót