Niestrudzeni...

W każdy poniedziałek o godz. 16.30 w salce domu parafialnego spotyka się grupa 30 osób tworząca w naszej parafii Apostolstwo Modlitwy. Są to spotkania formacyjne, które mają na celu kształtowanie postawy i ducha osób, które angażują się w apostołowanie poprzez modlitwę wstawienniczą. Na cotygodniowym spotkaniu uczestnicy po wstępnej modlitwie, prośbie do Ducha Świętego, słuchają Ewangelii oraz nauki opiekuna grupy - cenionego o. Kazimierza Jurkowskiego SI. Następnie wspólnie modlą się w intencjach przedstawionych przez papieża Benedykta XVI na dany miesiąc oraz Koronką do Miłosierdzia Bożego we wszystkich innych intencjach z jakimi przyszli na spotkanie. W tym roku szczególną troską otaczają kapłanów, nie tylko z naszej parafii. Każdy z uczestników powierza się też Panu Jezusowi w modlitwie codziennego ofiarowania się Bogu dla zbawienia świata oraz wynagrodzenia Sercu Jezusa. Poprzez różne akty i ofiary ponoszone w ciągu dnia czują, że biorą udział w zbawczej misji naszego Pana.

Do Apostolstwa Modlitwy należy też prowadzenie Adoracji Serca Pana Jezusa w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca od 12.00-13.00. Właśnie w tych adoracjach widać cel działalności AM - mówi p. Barbara Bałuszyńska - odpowiedzialna za AM w naszej parafii. - Na nabożeństwie wielbimy Serce Jezusa, bo nas ukochało aż do ofiary krzyża, adorujemy Jego świętość, czerpiemy z Niego moc, bo On jest dla nas otwartym źródłem łaski i wpatrujemy się w Niego, by z pomocą Ducha Świętego wyryć prawdę o Bożej miłości w swym sercu. Czasami przed adoracją podchodzą do nas nieznane nam osoby i podają swoje intencje, które zawsze włączamy do wspólnej modlitwy. Bywa, że później przychodzą i dziękują za wstawiennictwo, bo modlitwa została wysłuchana. W ramach duchowej formacji co roku członkowie AM uczestniczą w rekolekcjach. W tym roku o d 8-11 października były to dni skupienia w Łagiewnikach w Krakowie. Spotkali się tam uczestnicy z całej Polski. Oprócz wzajemnego ubogacania się modlitwą była też okazja do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni. Bo życie AM to także towarzyskie spotkania w parafii - z okazji Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanocy czy bez szczególnej okazji, na herbatce. Zacieśnianie więzi jest tym bardziej ważne, że niektóre osoby żyją już samotnie.

Życiowym hasłem członków AM jest "kochać i służyć". Niestrudzoną służbę widzimy m.in. w tym, że od wielu lat w deszczu czy upale, panie rozprowadzają egzemplarze Betanii przy naszym kościele. Na nasze wyrazy wdzięczności p. Barbara odpowiada, że jeśli mają kochać bliźnich to im służą.

Magdalena Śliwa

Wszystkich chętnych, którzy chcieliby dołączyć do wspólnoty Apostolstwa Modlitwy zapraszamy serdecznie w każdy poniedziałek - Barbara Bałuszyńska.

powrót