Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa * Parafia Ducha Świętego
Nr 5 (99) maj 2003 r. Rok XII
NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

  W numerze:
Muszę mieć i co potem?
ks. Jacek Siepsiak
Na Dzień Matki
Mój "Tajemniczy Ogród"
Podziękowanie od Caritas
Dar łaski - z cyklu ECHO SŁOWA
Szansa - z cyklu Średniaki
Słowo biskupów ds. wejścia do Unii
Kącik ks. Jacka...
Informacje parafialne
WIADOMOŚCI PARAFII DUCHA ŚWIĘTEGO
Z życia Parafii
Łaskami słynący obraz i jego kopie 7
Edward Storh
Dzieje Nowego Sącza
Święty Maciej Apostoł

BETHANIA
Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu.
Redaguje zespół: ks. Adam Jania SI, o. Jacek Siepsiak SI, o. Jerzy Kita, Magdalena Śliwa, Monika Pawlik, Paweł Majewski, Zenon Janisz, współpraca: Ryszard Bogdał, Bronisława Brzóska, Leszek Zegzda.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz.