Nastrojowa pasterka na WSB

W tym roku w Oratorium im. bł. Jana Pawła II z inicjatywy kręgu uczestników cotygodniowych, odprawianych tam Mszy św., odbyła się pasterka - dzięki przychylności władz Wyższej Szkoły Biznesu - National Louis University, za aprobatą księdza proboszcza Stanisława Jopka SJ. Uczestnicy zebrali się prawie pół godziny przed północą, aby jeszcze przed rozpoczęciem pasterki, przy migoczących płomykach świeczek rozmieszczonych wokół ołtarza i wzdłuż ścian, zadumać się nad słowami czuwania przygotowanego przez p. Teresę Ogórek (dobrego ducha przewodniego wszystkich Mszy w Oratorium). Sala była pełna, kilkanaście osób, nie licząc zespołu muzycznego, musiało znaleźć sobie miejsca stojące poza rzędami krzeseł. A kiedy minęła północ, słowa radosnej kolędy gruchnęły w świat z tego miejsca, które zgromadziło setkę uczestników. Ojciec Paweł Adamarek przewodniczył liturgii.

Homilię, nawiązując do wydarzenia narodzin Jezusa, poświęcił wytłumaczeniu pojęcia "miłość" jakie dla chrześcijan jest jednoznaczne z osobą Jezusa. Miłość ta jest darem Boga dla ludzi, jest otwarta na każdego, dostępna dla każdego, wolna, wymagająca, paradoksalna - kiedy w małym, słabym dziecku przynosi zbawienie całemu światu.

Na zakończenie pasterki odbył się koncert kolęd i pastorałek - najwytrwalsi mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu do godziny wpół do drugiej. Powracających do domu żegnało rozgwieżdżone niebo i… halny wiatr, pędzący hen, od gór. W składzie zespołu kolędniczego znaleźli się: Piotr Piwowar - akordeon i bębny, Jakub Kosakowski i żona Ania Kosakowska - gitara i śpiew, Jakub Kotarba i żona Ania Kotarba - gitara i śpiew, Asia Ogórek - śpiew, Kasia Bereza - śpiew, Gosia Tokarz - śpiew, Paweł Bobrowski - śpiew i życzenia, Jakub Poręba - śpiew i gwizdanie, Mateusz Bassara - śpiew i akordeon, Kasia Sztaf - śpiew i gwiazda. Harcami turonia kierowała Teresa Ogórek. Dziękujemy! Podziękowanie należy się panu Stanisławowi Markowiczowi, przewodniczącemu Rady Osiedla "Kaduk" za pośrednictwo w uzyskaniu zgody i udostępnienie Oratorium.

 

 

powrót