WYDARZENIA W PARAFII NSPJ

PARAFIA SERCA PANA JEZUSA W MINIONYM ROKU

Miniony rok był dobry. Nadal obserwujemy ożywione uczestnictwo w Sakramentach św. i nabożeństwach. Liczenie wiernych wykazało, że ubyło nieco uczestników niedzielnych Mszy św. Widoczne jest to na placu kościelnym podczas najliczniejszych Mszy św. o godz. 9.30 i 11.00. . W minionym roku ochrzciliśmy 252 dzieci (o 2 dzieci mniej niż w zeszłym roku), do I komunii świętej przystąpiło 223 dzieci, bierzmowanych było 127 dzieci. 98 par zawarło związek małżeński (o 14 mniej niż w zeszłym roku). Zmarły w minionym roku 172 osoby (o 40 więcej niż w zeszłym roku). W sytuacji, kiedy wielu młodych ludzi wyjeżdża z Nowego Sącza do nauki lub pracy można przyjąć, że średnia wieku parafian zwiększa się z roku na rok. . W tym roku powstała nowa wspólnota w naszej parafii - Klub Seniora. W każdy poniedziałek przybywa na spotkania ok. 30 osób. Oprócz spotkań tematycznych były zorganizowane dla Klubu Seniora dwie wycieczki po mieście i 3 jednodniowe autokarowe. .

Wspólnota Filadelfia obchodziła w czerwcu 2013 roku 30-lecie swojego istnienia. Na Mszy św. jubileuszowej gościliśmy ks. infułata Kostrzewę, który w imieniu biskupa ordynariusza uświetnił uroczystość. . W wakacjach z Bogiem, czyli rekolekcjach Magis i Ignacjańskich Dniach Młodzieży w Starej Wsi udział wzięło w tym roku 136 młodzieży. W sześciu turnusach wypoczynkowych dla dzieci i rodziców z dziećmi na willi starowiejskiej oraz w Jastrzębiej Górze udział wzięło w sumie 420 osób. . Caritas naszej parafii w Światowy Dzień Chorego odwiedziło 300 osób chorych i starszych oraz w hospicjum i DPSie. Na każde święta zespół Caritas przygotowuje 200 paczek świątecznych dla rodzin wielodzietnych, biednych i osób samotnych. Rozprowadzono 5 ton ziemniaków dla najbardziej potrzebujących. Żywność unijna co kwartał wydawana była dla 90 rodzin. Najbardziej biedne rodziny otrzymują wsparcie w postaci wykupienia recept czy zapłacenia części rachunków. Dzieci otrzymują w szkole dopłaty do posiłków. Młodzież i dzieci też chętnie angażują się w zbiórkę żywności, robienie stroików itd. . W tym roku dwie dziewczyny z duszpasterstwa akademickiego Strych wstąpiły do zakonu. Powołań męskich na razie nie mamy, ale może Bóg da w tym roku. . Ponad 150 chorych odwiedzamy co miesiąc z I-piątkową Komunią św. .

W tym roku wydany został dwusetny numer Bethanii. Serdeczne podziękowania składamy redakcji za solidną pracę nad każdym numerem oraz paniom z Apostolstwa Modlitwy za sprzedaż. . Ukazała się w końcu książka o o. Augustynku wraz z płytą DVD zawierającą wydarzenia, w których brał udział o. Augustynek. Wydawcą była nasza parafia. Nakład 750 egzemplarzy. Podziękowania należą sie tu szczególnie p. Leszkowi Zakrzewskiemu za zredagowanie całości, opracowanie graficzne oraz dopilnowanie wszystkich prac nad książką. . W tym roku zakończyliśmy kompleksowy remont domu parafialnego, a więc: modernizacja sklepiku i toalety publicznej, modernizacja i adaptacja akustyczna sali widowiskowej, remont pomieszczeń DA Strych i magisowej klatki schodowej, zewnętrzne prace na schodach wejściowych, placu.

powrót