Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 1 (202) styczeń 2014 r. Rok XXII

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]

 


  W numerze:
Pasterka pod gołym niebem
Nastrojowa pasterka na WSB
Ekipa św. Mikołaja
Sprawozdanie za 2013r
Jasełka na Strychu
Ulica Rafała Krajewskiego

PARAFIA SERCA PANA JEZUSA W MINIONYM ROKU

Magis
MIŁOSIERDZIE WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
Pocztówka z Zambii
Dlaczego lubimy jezuitów?
Parafialne świętowanie

Wkładka - Parafia Ducha Świętego

Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Starość to zasłużony odpoczynek, czy...?

Kazanie sylwestrowe o. Proboszcza Józefa Polaka SJ
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Czarnym potoku
Dwie tony żywności dla potrzebujących!
NASZA DIECEZJA TARNOWSKA MA 228 LAT
Karnawał

 

strona główna