Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 6 (198) maj 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Coś więcej dla Jezusa
Piotr i Paweł – oni kochali Jezusa
Radość Kościoła
Magis
Ulica Mieczysława Karłowicza
Rekolekcje dla katechetów świeckich

Z wizytą w Domu Dziecka

Majówki na Rapfa
WYDARZENIA W PARAFII NSPJ
Mała Bethania
Tryumf i uczta weselna Baranka – Słowa
Strychowa wyprawa za uśmiechów tysiąc Strychowa wyprawa za uśmiechów
POCZTÓWKA Z ZAMBII

Ojciec Proboszcz wyjasnia


Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Jezuici w Nowym Sączu (1831-2013)
Koronacja odbyła się wśród głębokiej ciszy
Matka Boża Pocieszenia - Pani Ziemi Sądeckiej
Wielki dzień na Przetakówce, własne boisko!

 

strona główna