Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 5 (197) maj 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Milczenie nazaretu
Nasz dom jest w niebie
Jestem gotowa
Magis
Ulica Józefa Kapuścińskiego
Sądna pożoga

Wielkanocne spotkanie na Strychu

I nie opuszczę Cię aż do śmierci...
WYDARZENIA W PARAFII NSPJ
Mała Bethania

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Maryja – Droga, Najpiękniejsza
WESELA DAWNIEJ U LACHÓW SĄDECKICH
Matka Boża Okulicka
Pieśni ku czci Matki Bożej Pocieszenia

 

strona główna