Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 4 (196) kwiecień 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Nie dziwi Jego styl papiestwa...
Św. Franciszek i rewolucja w Kościele
„Chodźcie, posilcie się”
Nasi ewangelizują
Magis
Ulica antoniego Jeziorańskiego
Samoniszcząca moc zła

Bóg czuwał nade mną

Szkoła pamięta o Sybirakach
ŚWIĘTE GOTOWCE
EUGENIKA Śmierć w imię postępu
Nowi ministranci

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Dobry papież
Matko ratuj, ratuj Matko!
Matka Boża Szczyrzycka
Wieści z parafialnego Caritas
JEROZOLIMA Z CZASÓW JEZUSA CHRYSTUSA

 

strona główna