Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 3 (195) marzec 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Rola bł. Jana Pawła II w szerzeniu kultu Miłosierdzia Bożego
Człowiek na trudne czasy
Benedykt XVI wprowadził Kościół do nowej epoki
Trzeba mieć swoją małą modlitwę życia
Magis
Prymat miłosierdzia nad zazdrością
Zespół Caritas na Wielkanoc

DUCHOWA ADOPCJA

Być w Wielkanocy
Upór bardziej zacięty od faraonowego
POCZTÓWKA Z ZAMBII
Mala Bethania

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

PIĘKNĄ BYĆ...
Matka Boża Odporyszowska
Kardynał Wyszyński do Sądeczan

 

strona główna