O J C A

P R O B O S Z C Z A

S Ł Ó W

P A R Ę . . .

Drodzy bracia i siostry w Chrystusie Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa Chrystusa w sytuacji bardzo bliskiej ludziom. Jezus Chrystus wraz ze swoja Matką i uczniami gości na weselu w Kanie Galilejskiej. Jest już po zaślubinach i odbywa się przyjęcie weselne w domu. Z obecności Jezusa na przyjęciu możemy wyciągnąć wniosek, że dla Jezusa każda sytuacja życiowa jest ważna. Nie ma sfer życia człowieka, które byłyby jemu obce lub też nie miały nic wspólnego z Bogiem. Tak jak Jezus odpowiedział na zaproszenie i gościł u nowożeńców, możemy powiedzieć, że i my co roku gościmy w domach w czasie wizyty duszpasterskiej. Obecność Jezusa w Kanie jest okazją do tego aby objawiła się Chwała Boża wśród ludzi, kiedy Jezus przemienił wodę w wino. Wizyta kolędowa jest również, jakby objawieniem się chwały Bożej, gdy czekamy na księdza, który w imię Jezusa Chrystusa jest posłany do ludzi, gdy wspólnie się modlimy i prosimy o błogosławieństwo, gdy dzielimy się naszymi radościami i troskami w duchu wzajemnej współodpowiedzialności, gdy wspieramy Kościół Chrystusowy swoimi ofiarami. Pragnę zatem bardzo serdecznie podziękować za Wasze przyjęcie. Za to, że czekaliście na księży, że przygotowaliście swoje mieszkanie na to spotkanie, że byliście obecni podczas kolędy, że z życzliwością i otwartością przyjmowaliście księży, oraz że faktycznie dzieliliście się swoimi troskami, zmartwieniami i radościami. Wasze zainteresowanie i troska o parafię, kościół i sprawy z nim związane były dla mnie wielką radością. Równocześnie pragnę przeprosić wszystkich tych, którzy przygotowani czekali na księdza i nie doczekali się, z powodu tego, że ministranci lub sam ksiądz pogubił się w terenie lub wszedł w inną trasę kolędową.

Swoją refleksją po zakończeniu wizyt duszpasterskich chciałbym objąć dwa obszerne tematy. Jednym z nich jest sprawa ankiety-sondażu przeprowadzonego na oś. Nawojowska w sprawie organizacji miejsca kultu i punktu duszpasterskiego na tym osiedlu. Oczywiście nie chodziło w niej o budowę kościoła. Na 135 ankiet, które wróciły do mnie, 19 rodzin wypowiedziało się sceptycznie bądź negatywnie, a 116 rodzin wyraziło potrzebę istnienia takiego miejsca. Biorąc pod uwagę, że rodzina sądecka składa się średnio z 4 osób mogę przypuszczać, że ponad 25% mieszkańców osiedla wypowiedziało się pozytywnie. Ci, którzy nie odpowiedzieli na ankietę, bądź nie otrzymali takiej ankiety stanowią blisko 75%. Trudno jednak wnioskować, jakie mają na ten temat zdanie. Wobec ciągłych zachęt, aby iść w tym kierunku, podejmę wpierw rozmowy na ten temat z przełożonym wyższym. Druga sprawa, o której wspomniałem, to zaangażowanie parafii na rzecz pracy z osobami starszymi. Z wizyt kolędowych wynika, że na dwóch osiedlach: Przydworcowym i Szujskiego, mieszka bardzo dużo osób starszych, także samotnych, które czasem potrzebują pomocy lub też spotkania z drugim człowiekiem. Nie wyręczając zespołu Caritas, który pięknie dba o chorych i potrzebujących w parafii, chciałbym zorganizować świetlicę dla osób powyżej 60. roku życia. Byłaby to okazja, by razem się spotkać, pomodlić, posłuchać konferencji duchowych, podyskutować o różnych sprawach was nurtujących, a także, gdy będą zainteresowani, podjąć jakąś formę aktywizacji osobistej i społecznej. Zwracam się zatem do osób, które chciałyby podjąć współpracę w takim dziele o zgłoszenie się do mnie. I na koniec kilka spraw szczegółowych. Kierowaliście prośbę o uporządkowanie rozdawania komunii św. w kościele. Po rozmowach w gronie naszej wspólnoty jezuickiej, doszliśmy do wniosku, że na wszystkich mszach św. niedzielnych oraz na mszach wieczornych, na których jest więcej koncelebransów, będziemy rozdawać komunię św. wzdłuż całego kościoła, także w nawach bocznych. Proszę zatem, aby na tych Mszach św. nie przemieszczać się do przodu kościoła podczas komunii. Księża wszędzie dojdą.

Dotyczy to również osób uczęszczających na Mszę św. o godz. 9:30, 11:00 i 15:30 w niedzielę i stojących na placu kościelnym - prosimy, aby ustawiali się wzdłuż osi drogi procesyjnej wokół całego kościoła. Księża mają obowiązek obejść z Komunią św. dookoła kościoła. Prośbę swą kieruję również do kierowców, aby nie parkowali samochodów naprzeciw bram wyjściowych z placu kościelnego, aby nie utrudniać wiernym opuszczania placu po Mszy św. Następna sprawa to usprawnienia w kościele, zwłaszcza wyświetlanie tekstów pieśni. Do tej sprawy chciałbym podejść kompleksowo. Ponieważ w kościele, oprócz mulimediów, potrzebna jest także modernizacja nagłośnienia i oświetlenia oraz usprawnienie wentylacji, musimy najpierw przygotować projekty dla tych instalacji. Następnie w ciągu jednego sezonu letniego poprowadzić wszystkie kable po ścianach, by nie robić tego kilka razy. No i w końcu zająć się malowaniem i upiększaniem wnętrza kościoła. Musimy zatem uzbroić się w cierpliwość. Jesteśmy w trakcie przygotowywania projektów nowych instalacji. Jeszcze raz dziękuję serdecznie za życzliwość, otwartość i za wszystkie ofiary pienieżne, które przeznaczone będą na cele inwestycyjne oraz na działalność parafii.

powrót