Powstała nowa wspólnota Manresa

– zapraszamy do wędrówki z o. Ignacym z Loyoli

Przy Duszpasterstwie Akademickim „Strych” powstała nowa wspólnota formacyjna, która nosi nazwę „Manresa”. Nazwa pochodzi od miejsca gdzie o. Ignacy Loyola, założyciel Towarzystwa Jezusowego (jezuitów), przeszedł swą duchową przemianę i gdzie powstał główny zrąb Ćwiczeń Duchowych. Ćwiczenia stały się największym skarbem jaki o. Ignacy wniósł w gmach duchowości chrześcijańskiej. W ciągu historii wielka rzesza osób w Ćwiczeniach odnalazła swoją drogę do Boga. Także i dziś wiele osób szuka siebie i Boga. Ćwiczenia nie straciły nic ze swej przemieniającej mocy i aktualności. Dlatego postanowiliśmy udostępnić wszystkim chętnym dostęp do tego skarbca duchowości ignacjańskiej. Formacja w „Manresie” opiera się na dwóch filarach i źródłach: Piśmie Świętym i Ćwiczeniach Ignacjańskich. Aby ułatwić dostęp do tych dwóch źródeł, formacja została podzielona na cykl trzech spotkań: Eucharystia z rozbudowaną homilią, konferencja na temat Biblii i duchowości oraz prowadzona medytacja.

Wszystkie trzy spotkania odbywają się w pomieszczeniach „Strychu”. Dodatkowo każdy członek wspólnoty jest zobowiązany do codziennego rachunku sumienia i do zrobienia w domu dodatkowej medytacji (jedna na tydzień). Jako że wspólnota została podzielona na dwie grupy, planujemy kwartalne spotkanie całej naszej wspólnoty. Spotkania odbywają się w poniedziałek lub piątek o godzinie 19.00. Na każde spotkanie jest przewidziany czas 1,5 godziny. Obecnie w „Manresie” jest zapisanych 62 osoby (młodzież pracująca, studiująca i osoby dorosłe). Kilka osób uczestniczy w formacji korespondencyjnie, otrzymując materiał z konferencji czy medytacji na skrzynkę e-mail. Propozycja nowej wspólnoty skierowana jest do wszystkich osób, które pragną bliżej poznać siebie i Boga w świetle duchowości ignacjańskiej i Słowa Bożego. Aby zapisać się do „Manresy” należy napisać na adres o. Pawła Adamarka: paulsi@o2.pl.

o. Paweł Adamarek SI

powrót