PARAFIA DUCHA ¦WIĘTEGO

• Styczeń – przez cały miesi±c ogromnym powodzeniem cieszyła się piękna Szopka, urz±dzona przez brata Adama Laskę (z Pomocnikami) w kaplicy ¶w. Stanisława. Szopka była licznie oblegana przez najmłodszych Parafian, zwłaszcza po Mszach niedzielnych o godz. 10.30, ale również w tygodniu, już nie tylko najmłodsi, wybierali to miejsce do swojej refleksji modlitewnej i chwili zadumy.

• Wtorek, 1 stycznia – ¦więtej Bożej Rodzicielki Maryi. Pocz±tek Nowego Roku 2013!

• Czwartek, 3 stycznia – kapłani zakończyli wizytę duszpastersk± (tradycyjna „kolędę”) w Rodzinach naszej Parafii. Za wielk± życzliwo¶ć i złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!

• Pi±tek, 4 stycznia – I Pi±tek miesi±ca. Jak zwykle całodzienna adoracja Naj¶w. Sakramentu prowadzona przez Apostolstwo Modlitwy oraz dodatkowa Msza dla dzieci o godz. 16.30.

• Sobota, 5 stycznia – o godz. 9.00 Msza ¶w. w intencji Członków Apostolstwa Modlitwy, Żywego Różańca i Ruchu Maryjnego oraz nabożeństwo „Wieczernik”.

• Niedziela, 6 stycznia – Uroczysto¶ć Objawienia Pańskiego. Podczas wszystkich Mszy ¶w. kapłani błogosławili kredę i kadzidło, któr± młodzież z parafialnego MAGIS- -u rozprowadzała po każdej Mszy ¶w. na placu ko¶cielnym. Zebrane ofiary zostały przeznaczone na pomoc materialn± w zorganizowaniu rekolekcji MAGIS-owych w okresie ferii.

• Niedziela, 13 stycznia – po Mszy ¶w. „dziecięcej” arty¶ci z dziecięcego Zespołu „Iskierki” dali wspaniały koncert pięknych kolęd i pastorałek. Występ „Iskierek” był wspaniale przygotowany i dopracowany pod względem artystycznym i dostarczył wielu wzruszeń licznym słuchaczom. Wielkie brawa dla Młodych Artystów i pana Bogdana! O godz. 15.00 tradycyjny opłatek dla Członków Żywego Różańca, który zacz±ł się od wspólnego ¶piewu kolęd przy żłóbku w ko¶ciele.

• 14 – 25 stycznia – w naszym ko¶ciele został zorganizowany kurs katechezy przedmałżeńskiej. Nauki były głoszone w poniedziałki, wtorki, czwartki i pi±tki po Mszach ¶w. wieczornych. Kurs ukończyło ponad 140 osób.

• Niedziela, 20 stycznia – pocz±tek Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedno¶ć Chrze¶cijan. 20-osobowa grupa młodzieży z parafialnego MAGIS-u wyjechała na 4-dniowe rekolekcje do Ciężkowic (artykuł na ten temat wewn±trz numeru).

• ¦roda, 30 stycznia – ojcowie jezuici odwiedzili chorych Parafian z posług± sakramentaln±. Kronika Parafialna Zmarli Maria Pruszyńska (1968) Elżbieta Zygadło (1917) Józef Zieliński (1938) Władysław Prusak (1930) Z życia Parafii

Redaguje zespół: o. Andrzej Baran SJ, o. Piotr Matejski SJ, Michał Nowakowski, Renata Sypek, Edward Storch (grafika), Maria Kojs, Henryk Szewczyk. Adres redakcji: 33-300 Nowy S±cz, ul. Piotra Skargi 10 www.jezuici.pl/nowysacz

powrót