Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 10 (201) grudzien 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]

 


  W numerze:
Życzenia Proboszcza
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Adwent w życiu św. s. Faustyny
Święta na nasze czasy
SIŁA ŻYCIA - świadectwo ojca
Ulica Kolejowa CZ. 2

Teraz w domu

Magis
Być małżonkiem. Być Kościołem
BOŻE MIŁOSIERDZIE W SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH
Andrzejki w Klubie Seniora
Mala Bethania
WYDARZENIA W PARAFII NSPJ

Wkładka - Parafia Ducha Świętego

Wiadomości Parafii Ducha Świetego

„Urbi et Orbi” - NA NOWY ROK, NOWY WIEK I NOWE TYSIĄCLECIE

Kazanie trzeba omodlić
Matka Boża Pocieszenia z Pasierbca
Odnalezione misteria
Jak docierano z urzędu pod strzechy (XIX i XX w.)

 

strona główna