Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 9 (201) listopad 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]

 


  W numerze:
Pół roku w Klubie Seniora
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Biblia o miłosierdziu Bożym
W oczekiwaniu na Tego, który przychodzi
Z „DZIENNICZKA” s. FAUSTYNY
Ulica Kolejowa CZ. 1

Rekolekcje...

KLUCZ DO DOMU SŁOWA
Żydówka w karmelitańskim habicie
Pracujemy nad wiarą
POCZTÓWKA Z ZAMBII

Pogrzeb Eskimosa...

Mala Bethania
WYDARZENIA W PARAFII NSPJ

Wkładka - Parafia Ducha Świętego

Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Święta pamięci zmarłych

Konferencja naukowa w Miasteczku Galicyjskim
Piękna Madonna z Przeczycy
ZATRZYMAĆ CZAS, OCALIĆ PAMIĘĆ W POMNIKU SĄDECKIEJ MOGIŁY
Uniwersytet przy parafii

 

strona główna