Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 8 (200) pazdziernik 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]

 


  W numerze:
POCZTÓWKA Z ZAMBII
Spowiedzi s. Faustyny
Nie lękajcie się
Magis
TRÓJKĄT Z WIERZCHOŁKIEM W NIEBIE
Katarzyna – mistyczka z temperamentem

Mam radość z bycia powołanym

WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Ulica Jana Kasprowicza
Ojciec Proboszcz wyjasnia
WIERZYĆ WE WSPÓLNOCIE

Odnowieni Jego łaską


Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Wikary z Niegowici

Zmiana proboszcza naszej Parafii i superiora domu zakonnego Ojców Jezuitów
Matka Boża Limanowska
Poświęcenie bursy im. Ks. Władysława Gurgacza
Powitanie jesieni na Przetakówce

 

strona główna