Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 1 (193) styczeń 2013 r. Rok XXI

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Stanisław Jopek SJ, o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek, Alicja Baran, Małgorzata Rams. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:
Pasterka pod gwiazdami
Parafia Najświętszego Serca Jezusa w statystykach
Akademickie rekolekcje adwentowe
Rekolekcje w życiu codziennym
Magis
Świąteczna akcja wolontariatu
Ulica Majora Jerzego Iszkowskiego

Pomagamy misjom

POCZTÓWKA Z ZAMBII
Wiara, to Chrystus
Szczęście umierających w Panu
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Mala Bethania

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

„Ptoki”, „krzoki” i „pnioki”...
Matka Boża Zawadzka
Kazanie sylwestrowe o. Proboszcza Andrzeja Barana SJ
Nowy Zarząd Osiedla Przetakówka
Akcja świąteczna parafialnego oddziału Caritas

 

strona główna