Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 3 (185) marzec 2012 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: Redaguje zespół: o. Paweł Adamarek SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Paweł Majewski, Marietta Michałek. Współpraca: Leszek Zakrzewski.
Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz, tel. 443-89-76, e-mail: [email protected]
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Wielki Post

By słowo Boże w nas owocowało
Gorzkie Żale, czyli lekcja do odrobienia
WIEŚCI Z CARITAS PARAFIALNEJ
Droga na górę odkupienia
Oczekiwany dzień sądu
Magis
GRUPA MODLITEWNA ŚWIĘTEGO OJCA PIO
Mała Bethania
PRACOWAĆ JAK ŚWIĘTY JÓZEF
Ulica Gen. Henryka Dembińskiego
POCZTÓWKA Z ZAMBII
Mała Bethania
   

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Księga pamięci nawiedzenia obrazu Matki Bożej Pocieszenia
Św. Kazimierz Jagiellończyk
Zgromadzenie Córek Matki Bożej Bolesnej (Serafitki)
Dom sióstr Serafitek w Tarnowie
Dla dzieciaków

 

strona główna