Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 5 (177) maj 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz (Magis Zone - skład), Agnieszka Kaczmarska (fotografie).
Współpraca:
Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Pierwsze Spotkanie

Ewangelia Ducha Świętego
Kolejowe przemeblowania
Nasze spotkanie z JP II
Magis
Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan
Co to za dokument?
Komórki ewangelizacji
Wiadomości CARITAS
Ulica Tytusa Chałubińskiego
Za co kochamy nasze mamy

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Życie pełne światła
Św. Łukasz, ewangelista
Zgromadzenie Panien Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny (Prezentki)
Dom zakonny sióstr Prezentek w Łukowicy
Osobiście poczuli świętość Papieża-Polaka

 

strona główna