Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa
Nr 4 (176) kwiecień 2011 r. Rok XX

NOWY SĄCZ
wydanie internetowe

Redaguje zespół: o. Fabian Błaszkiewicz SJ, ks. Marcin Chmaj SJ, Magdalena Śliwa, Iwona Biała, Agata Sekuła, Agnieszka Ćwikła, Marietta Michałek, Paweł Majewski, Karolina Żelasko, Paulina Zwolennik, Joanna Fiut, Krzysztof Kołacz (Magis Zone - skład), Agnieszka Kaczmarska (fotografie).
Współpraca:
Bronisława Brzós ka, Leszek Zakrzewski, Iwona Jędrusik, Radosław Kiełcz, o. Robert Więcek SJ.
Redakcja nie zwraca materiałów nie zamówionych i zastrzega sobie prawo skracania nadesłanych oraz zmiany tytułów.


Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Sączu

Adres redakcji: ul. Zygmuntowska 48, 33-300 Nowy Sącz
e-mail: [email protected]


  W numerze:

Jan Paweł II – droga do Świętości

Uczeń umiłowany pisze Ewangelię
Nasz Wielki Czwartek
Bethania dom przyjaciół Chrystusa
Przymierze w Filadelfii
Kręgi Rodzin w naszej parafii
Rycerze naszego Pana
Ulica Ceglana
Pocztówka z Zambii

Wkładka - Parafia Ducha Świętego (wydanie internetowe)

  Wiadomości Parafii Ducha Świetego

Z życia Parafii

Zapomniana święta
Św. Mateusz, apostoł i ewangelista
LORETANKI
O. Franciszek Jawor SJ

 

strona główna